Ongepaste gevoelsuiting : De emoties en het emotionele gedrag sluiten niet aan bij de situatie. Bvb op een ongepast moment grapjes maken, zonder gène of met grote onverschilligheid spreken over het eigen intieme liefdesleven. Ook geladen affect (vol opgekropte woede) zonder klaarblijkelijke aanwijzing kan voorkomen.

 

Hoe bevragen : door observatie tijdens het gesprek. Via informatie verkregen van verwijzer/omgeving (en cliënt).